Nemecko a 10 ďalších krajín vrátane Bulharska vyzývajú EÚ

Nemecko a 10 ďalších členských štátov EÚ vrátane Bulharska vyzvali Európsku komisiu, aby odporučila ambiciózne klimatické ciele, ktoré sa majú splniť do roku 2040, informovala agentúra DPA. V spoločnom otvorenom liste zástupcovia Rakúska, Bulharska, Dánska, Španielska, Fínska, Francúzska, Nemecka, Írska, Luxemburska, Portugalska a Holandska uviedli, že globálne otepľovanie je na ceste k zintenzívneniu mnohých nepriaznivých účinkov, ktoré kladú blahobyt a bezpečnosť sveta v ohrození. Uvedené krajiny dodali, že môžu presvedčiť ostatných, aby zintenzívnili svoju činnosť, len ak budú svoju prácu vykonávať doma.

Hľadaný cieľ by mal byť v súlade s princípmi európskeho klimatického zákona, píše sa v liste. Do úvahy by sa napríklad mali brať najlepšie dostupné vedecké poznatky.

Cieľ by mal odrážať aj nákladovú efektívnosť, spravodlivý a spravodlivý prechod na klimatickú neutralitu a náklady na nečinnosť, ako aj rady Európskeho vedeckého poradného výboru pre zmenu klímy, dodáva list. (DESISLAVA TONCHEVA)