Meranie uhlíkovej stopy vášho podnikania

Existuje množstvo online nástrojov na meranie stopy, ktoré sú k dispozícii pre rôzne veľké podniky. Niektoré majú sídlo v Spojenom kráľovstve a niektoré navrhli medzinárodné spoločnosti. Niektoré ponúkajú aj možnosť kompenzovať svoje uhlíkové emisie. Viac o uhlíkových stopách si môžete prečítať na  webovej stránke FSB .

britské kalkulačky

Carbon Trust navrhla bezplatnú kalkulačku uhlíkovej stopy pre malé a stredné podniky v Spojenom kráľovstve. Zohľadňuje spotrebu paliva a energie za 12 mesiacov. Carbon Trust bol založený v roku 2001 vládou Spojeného kráľovstva. Viac sa dozviete na  ich stránke .

Carbon Footprint™ je spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, ktorá má kalkulačku uhlíkovej stopy pre malé podniky, ktorá zahŕňa budovy a dopravu. Viac sa dočítate na  ich stránke .