Samotná technológia nás nezachráni pred klimatickou krízou, hovorí výskumník

Ak sa európske krajiny budú spoliehať iba na technologický pokrok, nebudú schopné obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°. Aj domácnosti budú musieť zmeniť svoj životný štýl. Táto „nepohodlná pravda“ je výsledkom výpočtov, ktoré vykonala priemyselná ekologička Stephanie Cap. „Nie je to populárna správa, ale ukazuje, že na jednotlivých akciách záleží.“

Bolo by upokojujúce myslieť si, že technológie, ako sú veterné turbíny , solárne panely , batérie a zelený vodík, nás zachránia pred najhoršími následkami klimatických zmien . Znamenalo by to, že by sme mohli sedieť, kým nám veda neposkytne riešenie. Žiaľ, nie je to tak.  Akokoľvek sú tieto nové technológie dôležité, spoliehať sa len na ne nebude stačiť.

Cap po prvýkrát vypočítal, ako ďaleko by nás samotná technológia posunula v boji proti klimatickým zmenám, s výnimkou zmien životného štýlu . Zamerala sa na Európu, pričom ako základ použila jeden z optimistickejších scenárov Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) Organizácie Spojených národov. Výskum je publikovaný v časopise Sustainable Production and Consumption . (od Samuela Hanegreefsa, Leidenská univerzita)