Prvý nemecký adaptačný zákon nadobudne účinnosť v polovici roku 2024

Nemecká vláda dnes prijala návrh zákona o adaptácii na zmenu klímy, ktorý predložilo spolkové ministerstvo životného prostredia. Zákon vytvára prvý strategický rámec pre preventívnu klimatickú adaptáciu na všetkých administratívnych úrovniach v Nemecku. Mestá a obce majú osobitnú zodpovednosť, pokiaľ ide o prijímanie konkrétnych preventívnych opatrení na riešenie dôsledkov klimatickej krízy. Cieľom tohto návrhu zákona je preto uložiť spolkovým krajinám povinnosť zabezpečiť systematické a komplexné stratégie na prispôsobenie sa zmene klímy na ich administratívnej úrovni, ako aj koncepcie prispôsobenia sa zmene klímy pre oblasti obcí a okresov. Zákonom sa nemecká vláda tiež zaväzuje, že bude v budúcnosti presadzovať preventívnu stratégiu adaptácie na klímu s merateľnými cieľmi.