Zmena klímy: aké opatrenia by sme mali podniknúť?

Počas nedávnej konferencie COP28 britský premiér vyzval na „éru akcie“ na celosvetové riešenie klimatických zmien. Organizácia Spojených národov nazvala roky 2020 „desaťročím akcie“ a stanovila kľúčové ciele (napríklad zníženie emisií uhlíka na polovicu), ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. Často je však ťažké vedieť, čo môžu jednotlivci a podniky urobiť, aby zohrali svoju úlohu.

Zaujímavým prvkom diskusie o zmene klímy je, že je nemožné argumentovať za zmeny, keď existujú neistoty týkajúce sa dôsledkov na veci, ako je životné prostredie. Je to možno z tohto dôvodu, že v tejto fáze sú regulačné požiadavky na zníženie emisií relatívne ľahkým dotykom s pomerne malými zmenami, ktoré vláda požaduje.

Prísnejší regulačný režim

Je jasné, že podniky by mali podniknúť určité kroky, najmä s pravdepodobnosťou, že regulačný režim týkajúci sa záležitostí životného prostredia bude prísnejší. Podniky majú v súčasnosti na výber medzi tým, či, ako alebo do akej miery by mali znížiť svoje emisie. (Ben Standing, lexology.com)