ČO JE ESG? ČO MENÍ SMERNICA CSRD?

So skratkou ESG sa podnikatelia stretávajú čoraz častejšie. Potrebujete poradiť v tejto oblasti? Chcete objasniť zásadné pojmy a zistiť, čo pre vás znamenajú? Ste na správnej adrese. V nasledujúcom článku si všetko prakticky vysvetlíme. Európska únia v posledných rokoch prestáva sledovať čisto fiškálne záujmy a ciele. Svoju pozornosť v posledných rokoch upiera oi aj k udržateľnému rozvoju prostredia. V dôsledku týchto aktivít Európskej únie sa predovšetkým v obchodných vzťahoch začína stále viac užívať výraz ESG. Pre podnikateľov to bude mať v budúcnosti zásadný vplyv. Naša kancelária poskytuje právne služby oi v oblasti obchodného práva, a to aj v medzinárodnom meradle. Uvedomujeme si preto, že najmä u našich veľkých klientov, je otázka ESG veľmi aktuálna. 

Čo je ESG a aký je jeho význam?

ESG slúži na posudzovanie nefinančnej výkonnosti firiem. Dáta ESG sú kritériá, podľa ktorých sa posudzujú spoločensky a ekologicky zodpovední investori .