Nemocnice v čase klimatickej krízy

Klimatické zmeny už dnes ovplyvňujú ľudské zdravie, napríklad prostredníctvom zvyšujúcich sa vĺn horúčav alebo meniacich sa modelov šírenia infekčných chorôb. Ako zdôrazňuje Claudia Quitmann, nemocnice zohrávajú dôležitú úlohu pri tlmení týchto vplyvov.  Zároveň samy prispievajú k zmene klímy, pretože okrem iného vznikajú emisie skleníkových plynov z liekov a medicínskych produktov, ktoré sa tam používajú. Vo svojej prednáške prednášajúca bude diskutovať o úlohe, ktorú zohrávajú nemocnice pri prispôsobovaní sa klimatickým zmenám a ako môžu prispieť k ochrane klímy. Claudia Quitmann ukončila štúdium medicíny v Aachene. V Heidelbergskom inštitúte pre globálne zdravie, ktorý sa nachádza na Heidelbergskej lekárskej fakulte a Univerzitnej nemocnici v Heidelbergu, sa v rámci svojej doktorandskej práce venuje výskumu vývoja udržateľných a klimaticky odolných zdravotných systémov. V súčasnosti okrem iného pracuje na projekte účtovania skleníkových plynov pre nemocnice.