Taraba v Paríži ocenil prístup OECD k hodnoteniu enviropolitiky

Hodnotiaca správa environmentálnej výkonnosti sa zameriava predovšetkým na pokrok Slovenska v oblasti kľúčových aspektov transformácie zelenej ekonomiky, manažovania odpadov a zachovania biodiverzity v kontexte zmeny klímy. Šéf envirorezortu Taraba ocenil profesionálnu úroveň expertov OECD, a to aj napriek tomu, že hodnotenie je voči dosiahnutému pokroku Slovenska za uplynulé obdobie kritické. „OECD potvrdilo to, čo tvrdím od prvého dňa vo funkcii. A to, že ochrana životného prostredia sa reálne nevykonáva. To, čo sa robí, je iba písanie zákonov. Hodnotenie OECD je smutné, ale plné faktov o neschopnosti predošlého vedenia. Priority máme klásť na odstránenie skládkovania, podporu transformácie priemyslu či odkanalizovanie obcí. Keby som túto správu písal sám, napísal by som to isté,“ podčiarkol Taraba.