Kto všetko má za tri – vzdelávajme sa, ako zvládnuť klimatické zmeny

Realizáciou projektu chceme, aby si účastníci (pracovníci s mládežou) vymenili skúsenosti, získali nové poznatky, odbornosť a prax pre inováciu vzdelávacích aktivít pri práci s mládežou. Cieľom projektu je zvýšenie kľúčových kompetencií 30 pracovníkov s mládežou, výmena poznatkov, skúseností, odborných znalostí a dobrej praxe v neformálnom vzdelávaní na tému „zmena klímy a energetická bezpečnosť“. Aplikácia získaných poznatkov a inovačných aktivít v práci s mládežou do konca roka. 2023.
Ciele mobility:
– získať alebo posilniť kľúčové kompetencie – interakcia s ľuďmi, schopnosť komunikovať (zrozumiteľné vyjadrovanie a schopnosť vypočuť si iný názor), schopnosť pracovať v tíme, riešiť nové, neznáme úlohy, zlepšovať sa jazykové úrovne;
– vedieť vysvetliť, čo spôsobuje klimatickú zmenu na Zemi, ako ovplyvňuje náš spôsob života, aká je zodpovednosť jednotlivca;
– učenie sa zážitkom a rozvíjanie tvorivého myslenia;
– podporovať zručnosti kritického myslenia účastníkov, aby pochopili význam pojmu „zodpovedné stravovanie“;