Čo sú dezinformácie o klíme a prečo na nich záleží?

Dezinformácia je, keď ľudia zdieľajú nepravdivé informácie alebo selektívne prezentujú údaje o emisiách fosílnych palív alebo klimatických zmenách, ktoré neposkytujú úplný obraz, čo môže mať vplyv na to, ako si ostatní myslia o probléme. Nemusí to byť úmyselné – niektoré dezinformácie môžu byť výsledkom jednoduchej  chyby alebo nepochopenia zložitej témy. Príkladom je greenwashing, spôsob, akým firmy robia svoje environmentálne poverenia tak, aby vyzerali ekologickejšie, než v skutočnosti sú. Niektoré módne značky napríklad propagujú používanie obnoviteľných prírodných vlákien a recyklovateľných obalov, čím odvádzajú pozornosť od nespočetných regálov rýchlej jednorazovej módy, ktoré vyrábajú každých pár týždňov. Na druhej strane, dezinformácia je, keď popierači klímy a iné skupiny alebo oficiálne organizácie zámerne zverejňujú nepravdivé informácie alebo šíria hoaxy, aby podporili svoju vlastnú agendu proti klimatickej vede a vládnym politikám, ktoré sú v prospech životného prostredia. (DEUTSCHE WELLE)