Skutočne inteligentné mestá sú tie, ktoré sú pripravené na zmenu klímy

Mnoho organizácií chápe, že sa nachádzame v kritickom bode, kde prijatie udržateľných postupov už nie je voľbou, ale nevyhnutnosťou.  V tomto kľúčovom momente ponúka rýchly technologický pokrok nádej na udržateľnú budúcnosť. V tomto rýchlo sa rozvíjajúcom a rozširujúcom sa globálnom infraštruktúrnom prostredí budú inteligentné mestá , ako ich vnímame, skutočne inteligentnejšie, keď prijmú koncept klimatickej odolnosti v celom rozsahu s technológiou, ktorá vedie cestu. Na nedávnom výročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra v Davose sa svetoví lídri zamerali na klimatickú agendu, pričom zdôraznili naliehavú potrebu klimatickej odolnosti, udržateľných postupov a minimalizácie emisií uhlíka. Ústrednou témou diskusie bolo, ako sa dopracovať k udržateľnej budúcnosti.  Zdôraznila kľúčovú úlohu umelej inteligencie pri podpore udržateľnosti, od optimalizácie mestskej infraštruktúry v inteligentných mestách až po zavedenie presných poľnohospodárskych postupov, ktoré znižujú emisie skleníkových plynov.  Integrácia  blockchainu pre transparentné obchodovanie s uhlíkovými kreditmi a využívanie veľkých dát v klimatickej vede ďalej poukázalo na mnohostranný  prístup k opatreniam v oblasti klímy. (VIKRAM NAIR)