Medzinárodný deň vzdelávania 2024: Prehliada vzdelávací systém klimatické zmeny?

Vzdelávanie je základným nástrojom boja proti zmene klímy. Je popredným prediktorom povedomia o zmene klímy medzi mladšími generáciami, čím im umožňuje stať sa informovanými občanmi a podniknúť rozhodné kroky na ochranu planéty. V triede sa mladí ľudia môžu dozvedieť o vplyvoch globálneho otepľovania a o tom, ako začleniť udržateľnosť do svojich každodenných rozhodnutí. Učenie sa o príčinách zmeny klímy tiež pomáha eliminovať strach z tohto problému a zároveň zvyšuje povedomie o ničivých vplyvoch antropogénnych činností a vytvára impulz pre udržateľnejšie postupy a životný štýl. Jedno riešenie navrhnuté projektom Drawdown naznačilo, že ak každý študent zníži svoje uhlíkové emisie o 2,86 tony oxidu uhličitého (CO2) a vzdelávanie o zmene klímy vzrastie z menej ako 1 % na 16 % stredoškolákov do roku 2050, realizácia vzdelávania by mohla znížiť emisie . o takmer 19 GT CO2 . Súčasné ročné emisie sú 34 GT, čo znamená, že zavedením väčšej klimatickej výchovy pre menej ako štvrtinu stredoškolákov by sme mohli znížiť ročné emisie CO2 o viac ako polovicu. (JANE MARSH)