Prečo sú zimy chladnejšie, keď sa svet otepľuje

V posledných rokoch bol svet svedkom záhadného javu: napriek globálnemu otepľovaniu sú zimy v regiónoch ako východná Ázia a Severná Amerika stále chladnejšie. To viedlo k sérii extrémnych poveternostných udalostí , ktoré sú v rozpore so všeobecnými predpoveďami klimatických zmien. Historicky sa za vinníkov považovalo otepľovanie Arktídy a oslabený prúd prúdu, ale klimatické modely sa snažili túto teóriu definitívne potvrdiť.

Pochopenie extrémneho počasia

Výpadok elektriny v Texase v roku 2021, ktorý spustilo zriedkavé chladné počasie, podčiarkuje naliehavú potrebu presných klimatických modelov. Tieto modely sú nevyhnutné na predpovedanie  extrémnych poveternostných udalostí a zmiernenie ich socioekonomických dopadov. Vedúci predstavitelia v oblasti klimatických technológií si to uvedomujú a stanovili si zásadný cieľ: predpovedať klimatické  trendy na nadchádzajúce desaťročie.(Eric Ralls)