Prečo si vaša organizácia nemôže dovoliť ignorovať ESG

Iniciatívy v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG) predstavujú zásadný posun v étose podnikania na celom svete. Vlády, poháňané spotrebiteľmi, investormi a ďalšími zainteresovanými stranami, teraz riešia vplyv obchodných operácií na životné prostredie a spoločnosť vytvorením jednotných noriem a požiadaviek na podávanie správ. V dôsledku toho sa ESG stalo impozantnou požiadavkou na dodržiavanie predpisov a kritickým prvkom v strategickom rozhodovaní spoločností. Vplyv dodržiavania ESG je prirodzene relevantný pre Chief Data Officerov (CDO) a Chief Sustainability Officers (CSO). Okrem vedúceho úsilia v oblasti správy údajov a dodržiavania súladu sú títo lídri často poverení integráciou princípov ESG do kľúčových aktivít svojich organizácií. Ako také sa ich úlohy stávajú hnacou silou udržateľných a zodpovedných obchodných praktík. Keďže iniciatívy ESG pretvárajú korporátny svet, pochopenie hodnotovej ponuky ESG reportingu sa stáva dôležitejším. (Laurent Dresse)