Vysídlenie klímy je už krízou

Na nízko položených ostrovoch v Tichomorí nie je neúprosné stúpanie hladín morí hrozivou hrozbou, ale zničujúcou súčasnou realitou. Na druhej strane sveta, v subsaharskej Afrike, sa farmári stretávajú s rozširujúcimi sa púšťami, kde ich polia kedysi prekvitali. Nejde o izolované incidenty, ale o vzájomne prepojené vplyvy vysídľovania spôsobeného klímou, ktoré ohrozujú komunity a históriu. Táto kríza prekračuje tradičné hranice, naše chápanie životného prostredia a samotnú ľudskú migráciu, keďže ekologická degradácia núti bezprecedentné množstvo ľudí opustiť svoje domovy. Zatiaľ čo pojem „klimatický utečenec“ stále nachádza svoje pevné miesto v medzinárodnom právnom diskurze, tento fenomén už pretvára humánnu geografiu našej planéty, čo má nielen obrovské environmentálne a geografické dôsledky, ale aj vysoké ľudské náklady na túto vznikajúcu formu migrácie. (Angelo Franco)