Zem 2,0 °C: Ako urobiť z prekonania prahu zmeny klímy 1,5 °C príležitosť

A riešenie klimatickej krízy bude ťažké a bude si vyžadovať sústredenú pozornosť a konanie. Nie je to problém, ktorý zmizne a v skutočnosti veľa nových dôkazov ukazuje, že svet sa ohrieva a mení rýchlejšie, čo sa týka počasia, ako sme pred niekoľkými rokmi očakávali. Mnohé veľmi zraniteľné populácie a ekosystémy už čelia ničivým vplyvom zmeny klímy. Zatiaľ čo stretnutie COP28 v Dubaji koncom minulého roka poskytlo záblesky nádeje , že krajiny sveta môžu zmysluplne reagovať na zmenu klímy, je čoraz jasnejšie, že nárast globálnej teploty prekročí hranicu 1,5 °C (2,7 °F), ktorá bola prvýkrát definovaná ako súčasťou Parížskej klimatickej dohody z roku 2015. V súčasnosti Zem zaznamenala ohriatie približne o 1,15 °C nad základnú líniu z 19. storočia a v polovici 30. rokov 20. storočia pravdepodobne prekoná celosvetovú úroveň 1,5 °C. Okno príležitosti zabrániť tejto udalosti sa čoskoro zavrie, pretože významné prekážky zahŕňajú nedostatok financií a inštitucionálnych kapacít a nehovoriac o chudobe, spotrebe a nedostatku dôvery v spoločnosti. (WILLIAMA SOLECKÉHO)