Komisia EÚ pripravuje „strategický rámec“ na podporu začínajúcich podnikov s umelou inteligenciou a generatívneho zavádzania umelej inteligencie

Exekutíva EÚ predloží oznámenie „o podpore začínajúcich podnikov a inovácií v oblasti umelej inteligencie“ do konca januára. Stratégiu možno považovať za prvý krok smerom k priemyselnej politike špecifickej pre umelú inteligenciu, zatiaľ čo z hľadiska regulácie sa EÚ blíži k formálnemu prijatiu zákona o umelej inteligencii. Dokument poznamenáva, ako bola iniciatíva nevyhnutná v dôsledku rýchleho a prevratného zrýchlenia AI, pričom sa poukazuje na kritickú úlohu základných modelov, ako je GPT-4, ktoré viedli k vzniku systémov umelej inteligencie na všeobecné použitie, ako sú ChatGPT od OpenAI a Bard od Googlu. „Ovládnutie najnovšieho vývoja v oblasti generatívnej AI sa stane kľúčovou pákou konkurencieschopnosti a technologickej suverenity Európy,“ uvádza sa v stratégii, ktorá načrtáva strategický investičný rámec využívajúci aktíva EÚ. (Luca Bertuzzi, euractiv.com)