Klimatické zmeny sú jedným z najväčších rizík, ktorým bude Európa v blízkej budúcnosti čeliť

Zrýchlenie klimatických zmien v posledných rokoch súvisí so zosilnením meteorologických javov v mnohých regiónoch s následným zvýšením potenciálu strát. To všetko nás núti pochopiť, aké nevyhnutné je realizovať zníženie potenciálnych rizík a zároveň, aký zásadný význam môže mať definovanie plánu zmien na našom území pre ochranu celého ekosystému. Stratégie na zmiernenie a adaptačné opatrenia, ktoré sú zhrnuté v slove „prevencia“. Preto sa musíme chrániť pred extrémnymi udalosťami, ktoré sú čoraz častejšie s 50 % nárastom nebezpečenstva v porovnaní s rovnakými udalosťami v minulosti. Klimatické zmeny sú jedným z najväčších rizík, ktorým bude Európa v blízkej budúcnosti čeliť. Ak si myslíme, že je to tá istá, ktorá skončí na najvyššom stupni víťazov za škody spôsobené nárastom frekvencie a intenzity búrok. Nová správa Európskej environmentálnej agentúry s názvom „Je Európa na ceste ku klimatickej odolnosti?