Staré lesy, ktoré sú kriticky dôležité pre spomalenie klimatických zmien, si zaslúžia okamžitú ochranu pred ťažbou dreva

Lesy sú nevyhnutnou súčasťou operačného systému Zeme. Znižujú hromadenie oxidu uhličitého, ktorý zachytáva teplo, v atmosfére zo spaľovania fosílnych palív, odlesňovania a degradácie pôdy o 30 % každý rok . To spomaľuje zvyšovanie globálnej teploty a následné zmeny klímy . V USA lesy zaberajú 12 % národných emisií skleníkových plynov ročne a uhlík dlhodobo ukladajú v stromoch a pôde. Vyspelé a staré lesy s väčšími stromami ako mladšie lesy zohrávajú významnú úlohu pri hromadení uhlíka a jeho udržiavaní mimo atmosféry . Tieto lesy sú obzvlášť odolné voči požiarom a iným prírodným poruchám, keď sa klíma otepľuje. Väčšina lesov v kontinentálnych USA bola vyťažená niekoľkokrát. Dnes je len 3,9 % lesných porastov v celých Spojených štátoch vo verejných a súkromných rukách starších ako 100 rokov a väčšina z týchto oblastí obsahuje relatívne málo uhlíka v porovnaní s ich potenciálom. (Beverly Law a Williama Moomawa, The Conversation)