Predseda klimatického panelu OSN: Cieľ parížskej dohody 1,5 stupňa je „veľká požiadavka“

Jim Skea, nový predseda vplyvného klimatického vedeckého panelu OSN , má pochybnosti o schopnosti sveta splniť najambicióznejší teplotný cieľ Parížskej dohody, chce však vládam uľahčiť konanie.

Celkový obraz: V rozhovore pre Axios Skea povedal, že tvorcovia politiky dávajú najavo, že potrebujú viac informácií, ktoré by mohli byť praktickejšie, rýchlejšie, než aké historicky vyprodukoval Medzivládny panel pre zmenu klímy (IPCC).

  • „Pre IPCC je to trochu evolúcia, aby to urobil, najmä keď sa od nás vyžaduje, aby sme neboli normatívnou politikou, ale musíme konať,“ povedal Skea. „Zároveň je to jemné lano na chôdzu.“
  • Napríklad ďalšia hlavná hodnotiaca správa nie je naplánovaná na ukončenie a úplné zverejnenie do roku 2030, ale krajiny majú pred sebou termín do roku 2028, aby informovali globálne spoločenstvo o doterajších znižovaniach emisií a stanovili si nové ciele zníženia.
  • Orgán, ktorý získal Nobelovu cenu, tvoria dobrovoľní vedci z celého sveta. Hlavnou otázkou, ktorej IPCC čelí, je, koľko z nasledujúcej správy (alebo iného vedeckého produktu) môže byť vypracované a odovzdané tvorcom politiky včas do ich termínu.

(Andrew Freedman)