Správa Copernicus hovorí, že rok 2023 bol najteplejší za 100 000 rokov

Rok 2023 sa zapísal do knihy rekordov ako najteplejší v histórii, pričom prognózy naznačujú, že môže byť najteplejší za posledných 100 000 rokov, uvádza správa Európskej únie Copernicus Climate Change Service (C3S). Regióny ako Európa, Severná Amerika a Čína boli svedkami bezprecedentných  vĺn horúčav, ktoré pripisujú nárast teplôt kulminácii faktorov, predovšetkým stupňujúcim sa hladinám skleníkových plynov. Emisie skleníkových plynov zohrali hlavnú úlohu pri posune roku 2023 na prvé miesto, čím sa priemerná globálna teplota zvýšila na 14,98 stupňov Celzia. To znamenalo nárast o 0,17 stupňa Celzia v porovnaní s predchádzajúcim najvyšším ročným priemerom v roku 2016, a najmä, planéta bola o 1,48 stupňa Celzia teplejšia ako predindustriálny priemer (1850-1900). Tento nárast teploty v roku 2023 sa nebezpečne priblížil k hranici 1,5 stupňa Celzia stanovenej Parížskou dohodou z roku 2015.