Svet na pokraji „bodu zlomu“ extrémneho počasia

Vedci z Leicesteru, ktorí študujú teplotu zemského povrchu, varovali, že častejšie extrémne počasie, ktoré svet zažíva, čoskoro dosiahne bod zlomu, ak sa neznížia emisie uhlíka. Minulý týždeň sa potvrdilo, že rok 2023 bol rekordne najteplejším rokom na svete, ktorý bol spôsobený ľudskou zmenou klímy a prirodzene sa vyskytujúcou poveternostnou udalosťou El Niño. Názov „El Niño“ sa bežne používa na opis otepľovania povrchovej teploty mora, ku ktorému dochádza každých niekoľko rokov. Medzi tými, ktorí študujú klimatický systém Zeme, je skupina pre výskum povrchovej teploty, ktorá patrí do Vedeckého oddelenia pozorovania Zeme na Fakulte fyziky a astronómie  na Univerzite v Leicesteri.  Skupina, ktorá je tiež súčasťou Národného centra pre pozorovanie Zeme a sídli vo  vesmírnom parku Leicester , skúma teplotu pokožky Zeme pomocou satelitov vo vesmíre a vytvára záznamy o klimatických údajoch.  Povrchové teploty pomáhajú výskumníkom určiť energetický rozpočet Zeme a považujú sa za základnú klimatickú premennú, ktorá je dôležitá pre pochopenie klimatického systému Zeme. (University of Leicester)