Komisia EÚ podporí zníženie emisií o 90 % pre klimatický cieľ do roku 2040 – zdroje

Európska komisia je pripravená odporučiť EÚ, aby do roku 2040 znížila svoje čisté emisie skleníkových plynov o 90 % v porovnaní s úrovňou z roku 1990, aby sa zabezpečilo, že blok môže dosiahnuť čisté nulové emisie o desaťročie neskôr, informovali zdroje oboznámené s touto záležitosťou. povedal agentúre Reuters. Európska únia navrhuje svoj prvý klimatický cieľ do roku 2040, aby preklenula medzeru medzi jej existujúcimi cieľmi znížiť čisté emisie o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť čisté nulové emisie do roku 2050.

Vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni je novým cieľom otestovať politickú chuť pokračovať v ambicióznej zelenej agende Európy – ktorá čelí odmietnutiu zo strany niektorých vlád a priemyselných odvetví, ktoré sa obávajú nákladov, aj keď klimatické zmeny spôsobujú ničivejšie horúčavy, záplavy a lesné požiare. Európe. Európska komisia predstaví svoje odporúčanie na zníženie emisií o 90 % do roku 2040 6. februára, uviedli zdroje pre agentúru Reuters.