Zvýšenie predvídateľnosti MJO pri globálnom otepľovaní

Madden-Julian Oscillation (MJO) je dominantným zdrojom subsezónnej atmosférickej variability v trópoch a významne ovplyvňuje predvídateľnosť globálneho počasia a klímy. Zmeny v jeho aktivite a predvídateľnosti v dôsledku globálnej klimatickej zmeny vyvolanej človekom majú hlboké dôsledky pre budúce globálne predpovede počasia. Tu skúmame zmeny v predvídateľnosti MJO v reanalýze a údajoch klimatických modelov a zisťujeme, že predvídateľnosť MJO sa za posledné storočie zvýšila. Tento nárast možno pripísať antropogénnemu otepľovaniu a v prognózach pokračuje aj v 21. storočí. Zvýšená predvídateľnosť je sprevádzaná silnejšou amplitúdou MJO, pravidelnejšími oscilačnými vzormi a organizovaným šírením smerom na východ pri globálnom otepľovaní. Naše výsledky naznačujú, že skleníkové otepľovanie zvýši predvídateľnosť MJO s ďalekosiahlymi dôsledkami pre globálnu predpoveď počasia. (Danni Du , Aneesh C. Subramanian , Elizabeth Bradley )