Cieľom EÚ je zachytávať a skladovať emisie uhlíka v boji proti zmene klímy

Keďže svet zápasí s čoraz znepokojivejšími zmenami životného prostredia, Európska únia (EÚ) zintenzívňuje svoju hru v boji proti klimatickým zmenám. Návrhom plánov na zachytenie a uloženie stoviek miliónov ton emisií oxidu uhličitého (CO2) do roku 2050 EÚ prejavuje svoj záväzok pomôcť priemyselným odvetviam zosúladiť sa s európskymi cieľmi v oblasti klímy.

Plán EÚ na riadenie priemyselných emisií uhlíka

Európska komisia zdôrazňuje potrebu politickej a finančnej podpory technológie zachytávania a ukladania uhlíka pre EÚ, aby dosiahla svoj cieľ stať sa klimaticky neutrálnou do roku 2050. Uniknutý návrh „plánu priemyselného manažmentu uhlíka“ odhaľuje presvedčenie exekutívy EÚ, že blok Na splnenie tohto cieľa bude musieť každý rok zachytiť ekvivalent 450 miliónov ton CO2. Tento ambiciózny plán, ktorý má byť predstavený 6. februára, je spojený s dočasným cieľom zníženia emisií do roku 2040, ktorý vedeckí poradcovia odporúčajú minimálne o 90 %. (María Alejandra Trujillo)