Rada a Parlament dosiahli dohodu o znížení emisií CO2 z nákladných vozidiel, autobusov a prívesov

Vyjednávači Rady a Európskeho parlamentu dnes dosiahli dočasnú politickú dohodu o emisných normách CO 2 pre ťažké úžitkové vozidlá (HDV). Cieľom je ďalej znižovať emisie CO 2 v sektore cestnej dopravy a zaviesť nové ciele na roky 2030, 2035 a 2040. Nové pravidlá prispejú k naplneniu klimatických ambícií EÚ do roku 2030 a dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Cieľom návrhu je tiež podporiť rastúci podiel vozidiel s nulovými emisiami (ZEV) vo vozovom parku ťažkých úžitkových vozidiel v celej EÚ a zároveň zabezpečiť zachovanie a posilnenie inovácií v tomto odvetví a jeho konkurencieschopnosti. Dohoda je provizórna až do formálneho prijatia oboma inštitúciami.

Rozsah pôsobnosti nariadenia

Spoluzákonodarcovia sa dohodli na rozšírení rozsahu nariadenia tak, aby takmer všetky nové ťažké úžitkové vozidlá s certifikovanými emisiami CO 2 – vrátane menších nákladných vozidiel, mestských autobusov, autokarov a prívesov – podliehali cieľom zníženia emisií.