Uhlíkové clo a dopady na dovozcov

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach (alebo „CBAM“ z anglického Carbon Border Adjustment Mechanism, tiež označovaný ako „uhlíkové clo“) je súčasťou legislatívneho balíka Fit for 55 a má slúžiť ako základný prvok súboru nástrojov na dosiahnutie cieľa klimaticky neutrálnej EÚ najneskôr do roku 2050 v súlade s Parížskou dohodou. Je nástrojom EÚ na podporu čistejšej priemyselnej výroby v tzv. tretích krajinách a očakáva sa, že mechanizmus CBAM prispeje k ich dekarbonizácii.

Prvá fáza zavedenia uhlíkového cla v Európskej únii

Mechanizmus CBAM vstúpil do svojej prvej fázy, ktorou je prechodné obdobie od 1. októbra 2023, pričom toto obdobie potrvá do 31. decembra 2025. Počas tohto časového obdobia majú dovozcovia a nepriami colní zástupcovia špecifické oznamovacie povinnosti v súvislosti s mechanizmom CBAM. (Dagmar Yoderová, Katarína Mikovínyová, Lukáš Koporec, lexology.com)