Do platnosti vstupuje mechanizmus EÚ na úpravu uhlíkových hraníc.

Dňa 1. októbra 2023 nadobudol účinnosť  mechanizmus Európskej únie na úpravu uhlíkových hraníc (ďalej len „ CBAM “), počnúc prechodnou fázou, ktorá trvá do konca roku 2025 ( prechodné obdobie ).  CBAM bol zavedený nariadením EÚ 2023/956, ktorým sa ustanovuje mechanizmus úpravy na hranici uhlíka (ďalej len „ nariadenie “) a ďalej doplnený vykonávacím nariadením Komisie 2023/1773 zo 17. augusta 2023. Účel CBAM je dvojaký. Primárnym cieľom je riešiť emisie skleníkových plynov obsiahnuté v tovare pri jeho dovoze na colné územie EÚ s cieľom zabrániť úniku uhlíka, a tým znížiť globálne emisie uhlíka a podporiť ciele Parížskej dohody.  Sekundárnym cieľom je finančne motivovať prevádzkovateľov so sídlom v krajinách mimo EÚ, aby znižovali emisie uhlíka vo svojich výrobných procesoch.  CBAM okrem toho vyrovná podmienky medzi výrobcami tovaru so sídlom v krajinách mimo EÚ, ktorí vyvážajú tovar dovozcom so sídlom v EÚ, a európskymi výrobcami, na ktorých sa už vzťahuje cena uhlíka v zmysle systému obchodovania s emisiami EÚ (tzv. „ EU ETS “). (Saman Bugeja).