Sprievodca počiatočnou fázou CBAM

Mechanizmus úpravy na hranici uhlíka (CBAM) sa začína prechodnou fázou od 1. októbra 2023 do 31. decembra 2025. Nová „uhlíková daň“ sa vzťahuje na určité kategórie dovážaného tovaru z krajín mimo EÚ, ktoré majú pri výrobe vysoké emisie CO 2 . Cieľom jej zavedenia je zabrániť možnému obchádzaniu legislatívy EÚ v oblasti boja proti klimatickým zmenám dovozom tovaru z tretích krajín, ktoré neuplatňujú opatrenia EÚ pri znižovaní emisií skleníkových plynov. Mechanizmus má zosúladiť ceny dovážaných tovarov so skutočnou uhlíkovou náročnosťou, ktorá je s nimi spojená. (Agnieszka Kisielewska)

CBAM zahŕňa:

  • Cement (vybrané produkty z kapitoly 25 kombinovanej nomenklatúry Európskej komisie alebo KN);
  • Elektrina (kód KN 2716 00 00);
  • Hnojivá (okrem iného kódy patriace pod položky 2808, 2814, 2834, 3102 a 3105, s výnimkou položky KN 3105 60 00);
  • Tovar v oceliarskom priemysle; napríklad železo a oceľ a železné a oceľové rúry (vybrané výrobky v kapitolách 72 a 73 KN); a
  • Hliník (vybrané výrobky z kapitoly 76 KN).