Taraba v Bruseli: Zelená transformácia musí Európu ekonomicky posilniť, nie ju zničiť

Pripravenosť Európy na klimatické riziká, nový klimatický cieľ do roku 2040, ale tiež spravodlivý prechod k odolnej spoločnosti a konkurencieschopnému obehovému hospodárstvu. To sú hlavné témy neformálneho zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ v belgickom Bruseli. Slovenskú delegáciu vedie na dvojdňovom rokovaní podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Podľa Tarabu najväčšia výzva, pred ktorou stojí nielen Slovensko, ale celá Európska únia, je zvyšovať spoločenskú a hospodársku odolnosť voči klimatickým rizikám a súčasne zachovať konkurencieschopnosť Európy. „Adaptácia na zmenu klímy je dôležitou politickou témou, stojí nás obrovské finančné zdroje. Preto musíme zelenú transformáciu robiť zmysluplne, efektívne a najmä, aby sme ju nerealizovali tempom a v rozsahu, ktorý zničí našu celosvetovú konkurencieschopnosť, ohrozí pracovné miesta a dá výhodu štátom, ktoré benefitujú z toho, že životné prostredie nechránia. Zelená transformácia má pomôcť Európe stať sa energeticky nezávislou. Nemôže však podľahnúť slepému aktivizmu a ideológii, ktorá bude odtrhnutá od reality,“ zdôraznil Taraba.