Klimatické zmeny: Prieskum GlobalData naznačuje, že je potrebné viac úsilia

Ropný a plynárenský priemysel je hlavným prispievateľom ku globálnym emisiám uhlíka, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri globálnom otepľovaní, ktoré sa pripisuje klimatickým zmenám. Od 50. rokov 20. storočia, keď sa ropa stala stredobodom svetovej ekonomiky a geopolitiky, emisie rástli exponenciálnym tempom. Podľa údajov Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) vzrástli globálne ročné emisie uhlíka za posledných 70 rokov šesťnásobne, pričom hlavným prispievateľom je ropný a plynárenský priemysel. Po Parížskej dohode z roku 2015 je ropný a plynárenský priemysel pod tlakom, aby zmiernil svoju uhlíkovú stopu, čím sa podnieti potenciálny prechod k čistej energii. Počas novembra až decembra 2023 uskutočnila spoločnosť GlobalData prieskum s cieľom posúdiť, ako sa ropným a plynárenským spoločnostiam darí v ich úsilí bojovať proti zmene klímy. Približne 40 % opýtaných uviedlo, že priemysel doteraz nič neurobil.  Domnievali sa, že napriek niekoľkým vyhláseniam zo strany ropných spoločností o znižovaní emisií sa neprijali takmer žiadne rázne opatrenia. Produkcia ropy sa v poslednom  desaťročí zvýšila o viac ako 10 %, aby uspokojila celosvetový dopyt. (GlobalData Energy)