Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov

Rada s konečnou platnosťou schválila smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD). To znamená, že spoločnosti budú čoskoro povinné zverejňovať podrobné informácie o aspektoch udržateľnosti. Zvýši sa tým zodpovednosť podnikov, zabráni sa uplatňovaniu rozdielnych noriem udržateľnosti a uľahčí sa prechod na udržateľné hospodárstvo.  V praxi budú musieť spoločnosti vykazovať, ako ich obchodný model ovplyvňuje ich udržateľnosť a ako vonkajšie faktory udržateľnosti (ako zmena klímy alebo otázky ľudských práv) ovplyvňujú ich činnosť. Investori a iné zainteresované strany sa tým lepšie pripravia na prijímanie informovaných rozhodnutí o otázkach udržateľnosti. Smernicou CSRD sa posilňujú existujúce pravidlá, ktoré už nezodpovedajú prechodu EÚ na udržateľné hospodárstvo, týkajúce sa zverejňovania nefinančných informácií zavedené v smernici o účtovníctve smernicou o zverejňovaní nefinančných informácií (NFRD) z roku 2014.