Zelené dlhopisy: Vzostup finančných nástrojov ESG

Čo sú to zelené a ďalšie súvisiace podnikové dlhopisy ESG? Zelené dlhopisy, prominentný pojem vo financiách, si v poslednej dobe získali veľkú pozornosť. Tieto nástroje, ktoré sú súčasťou širšej kategórie Environmental, Social, and Governance ( ESG ), ponúkajú výrazné výhody oproti bežným dlhopisom a zohrávajú kľúčovú úlohu v moderných financiách.  Rovnako ako bežné dlhopisy, dlhopisy ESG zahŕňajú pôžičky od investorov organizáciám.  Tieto pôžičky financujú projekty a investori dostanú späť svoju istinu aj s úrokmi. ESG dlhopisy zahŕňajú zelené, sociálne, klimatické a udržateľné typy. Zelené dlhopisy vydané verejnými alebo súkromnými subjektmi financujú projekty v oblasti životného prostredia alebo zmeny klímy. Predstavujú environmentálny aspekt ESG. Projekty bežne financované zo zelených dlhopisov zahŕňajú energetickú efektívnosť, obnoviteľnú energiu, kontrolu znečistenia, manažment prírodných zdrojov, čistú dopravu, vodné hospodárstvo a zelené budovy. Sociálne podnikové dlhopisy, naopak, financujú projekty zlepšujúce sociálne aspekty, ako je boj proti diskriminácii alebo podpora rovnosti. Iné dlhopisy ESG, ako napríklad dlhopisy týkajúce sa klímy a udržateľnosti, financujú projekty zmierňujúce vplyv na klímu alebo kombinujú zelené a sociálne iniciatívy. ( Nemanja Sladaković, Bojan Tutić, lexology.com)