Klimatické zmeny: Čas na vodcovskú akciu

Klimatické zmeny predstavujú hrozbu pre základy našich globálnych potravinových systémov, ktoré majú bezkonkurenčný rozsah a dosah. Dnešné stúpajúce teploty, meniace sa vzorce počasia a extrémne počasie nepriaznivo ovplyvňujú našu schopnosť uživiť sa a vyžadujú si naliehavé riešenia.  Pre mnohých je to naliehavejšie, keďže poľnohospodárstvo je chrbtovou kosťou ich ekonomík. V dôsledku stupňujúcich sa vplyvov zmeny klímy je pre občanov čoraz náročnejšie vyrábať alebo si dovoliť zdravé jedlá. S každým ďalším rokom je pre farmárov ťažké predpovedať vegetačné obdobia, pričom nepravidelné zrážky ohrozujú výnosy plodín a produktivitu dobytka. Účinky klimatických zmien sa ďalej rozširujú do oceánov, kde acidifikácia a morské vlny horúčav negatívne ovplyvňujú zásoby rýb.  (AGNES KALIBATA)