Príspevok k novej výskumnej agende WHO v oblasti klímy a zdravia

WHO vyvíja svoj nový výskumný program pre oblasť klímy a zdravia (REACH 2035) s cieľom stanoviť priority výskumu s cieľom urýchliť pokrok smerom k cieľom v oblasti klímy a zdravia. REACH 2035 bude vypracovaný prostredníctvom série konzultačných workshopov po celom svete. Všetci výskumníci, experti a praktici pracujúci na priesečníku klímy a zdravia môžu vyjadriť svoj záujem zúčastniť sa týchto workshopov a prispieť k vytvoreniu REACH 2035. Viac informácií o novom výskumnom programe WHO v oblasti klímy a zdravia ( REACH 2035 ) je k dispozícii na  webovej stránke WHO . Výskumníci, odborníci a odborníci z praxe môžu prejaviť záujem o účasť na konzultačných seminároch a prispieť k vytvoreniu nariadenia REACH 2035 vyplnením  tohto formulára  najneskôr do 14. januára 2024 .  (Európska environmentálna agentúra.)
.