Inovácia: Nadácia pre zmiernenie klimatických zmien

Zatiaľ čo  vydanie knihy o zelených technológiách  z roku 2022  , vydané na COP 27 v Egypte, bolo založené na technológii so zameraním na prispôsobenie sa zmene klímy, vydanie knihy z roku 2023 sa namiesto toho zameriava na riešenia na zmiernenie zmeny klímy. Kniha zdôrazňuje, že zmierňovanie klimatických zmien si vyžaduje inovácie a že hoci môžeme mať riešenia potrebné na zníženie emisií o polovicu do roku 2030, dosiahnutie čistej nuly do roku 2050 si vyžaduje významné a rýchle technologické inovácie. Z hľadiska duševného vlastníctva (ďalej len „ DV “) majú duševné vlastníctvo a inovácie dôležitú úlohu pri vytváraní a zavádzaní technológií s nízkymi emisiami. Kniha zdôrazňuje, že inovácie často stavajú na existujúcich technológiách. Dobre spravované práva duševného vlastníctva sú dôležité pre efektívne národné systémy inovácií a vytvára sa široká škála klimatických technológií. Slabšie národné systémy inovácií vedú k menšiemu počtu patentov. (Rebecca Ronneyová, Alison Bryceová)