Krátka príručka ESG: Ekonomické problémy

Environmentálne, sociálne a vládne hnutie sa zahalilo do rúcha spravodlivosti. Je to rovnako morálna, ako aj ekonomická, sociálna alebo politická krížová výprava, s neblahým účinkom, že tí, ktorí ESG kritizujú, môžu byť ľahko odsunutí na vedľajšiu koľaj a odmietnutí ako reakční, sebeckí alebo ešte horšie. Nech je to akokoľvek, bol by som ľahostajný, keby som nenaznačil množstvo problémov, ktoré vznikajú pri dosahovaní  cieľov ESG . Kvôli prehľadnosti a stručnosti sa budem problémom ESG venovať v troch samostatných stĺpcoch. Tento stĺpec sa bude zaoberať ekonomickými problémami, ktoré vznikajú pri sledovaní cieľov ESG.  Nasledujúca časť bude skúmať politické problémy s implementáciou a aplikáciou kritérií ESG. Tretí bude spochybňovať morálny status samotného ESG ako záležitosť spravodlivosti, súcitu, cnosti a slobody. Toto sú hlboké vody, takže musím poprosiť čitateľa o prepáčenie, rovnako ako pri všetkých stĺpcoch v mojej sérii, ak sa niečo, čo nasleduje, zdá byť unáhlené alebo príliš zjednodušené. (Paul Mueller)