Odložte obnoviteľné zdroje: Začnite s energetickou účinnosťou

Prečo nainštalovať strechu plnú solárnych panelov, ak značná časť energie, ktorú vygenerujú, ide nazmar?  Zatiaľ čo obnoviteľná energia si získava zaslúženú pozornosť, pretože je najčistejším a čoraz dostupnejším zdrojom energie, prijatie obnoviteľných zdrojov bez predchádzajúcej optimalizácie energetických systémov na úsporu nákladov a efektívnosť môže viesť k sporu a predĺžiť dobu návratnosti takýchto investícií. Zvážte toto: podľa amerického  ministerstva energetiky (DOE) priemerné obchodné a priemyselné zariadenia v Amerike premrhajú 30 % energie, ktorú spotrebuje. Neexistuje lacnejší zdroj energie, ako je nevyužitá alebo nevyužitá energia. Namiesto toho, aby ste skočili priamo do investície do obnoviteľnej energie, predstavte si obnoviteľné zdroje ako tretiu úroveň postupnej cesty smerom nahor smerom k zníženiu uhlíkovej stopy budovy. (Gary Williams)