Váš ekologický životný štýl je veľká lož

V roku 2021 prieskumná spoločnosť Ipsos  požiadala 21 000 ľudí v 30 krajinách , aby si vybrali zo zoznamu deviatich opatrení, ktoré by podľa nich najviac znížili emisie skleníkových plynov pre jednotlivcov žijúcich v bohatšej krajine. Väčšina ľudí si vybrala recykláciu, po ktorej nasledoval nákup obnoviteľnej energie, prechod na elektrické/hybridné auto a voľba žiaroviek s nízkou spotrebou energie. Keď boli tieto akcie zoradené podľa ich skutočného vplyvu na emisie, recyklácia bola tretia od konca a nízkoenergetické žiarovky boli posledné. Žiadna z troch najlepších možností, ktoré si ľudia vybrali, sa neobjavila v „skutočnej“ prvej trojke v hodnotení podľa zníženia emisií skleníkových plynov, medzi ktoré patrí mať o jedno dieťa menej, nemať auto a vyhýbať sa jednému diaľkovému letu. Nejde o to, že ľudia sú hlúpi; Ide o to, že tie najúčinnejšie možnosti nám nie vždy intuitívne tak pripadajú. Prieskum sa tiež pýtal ľudí, čo si myslia o vplyve rôznych druhov diét na klímu. Respondenti dostali otázku, ktorá strava má nižšie emisie skleníkových plynov: vegetariánska strava s niektorými dovážanými produktmi alebo miestne vyrábaná strava, ktorá zahŕňa mäso a mliečne výrobky. Asi 57 percent ľudí si myslelo, že miestne vyrábaná strava má najmenší vplyv, pričom len 20 percent si vybralo vegetariánsku stravu a 23 percent sa rozhodlo pre „neviem“. (MATT REYNOLDS)