PRECHOD OD FOSÍLNYCH PALÍV, ZELENÉ VZDELÁVANIE A ZDRAVOTNÁ KRÍZA: VRCHOLY A PÁDY COP28

Uprostred stupňujúcich sa klimatickej krízy a rastúcej naliehavosti sa konferencia OSN COP28 ukázala ako kľúčový moment pre národy, aby opätovne potvrdili záväzky prijaté v rámci Parížskej dohody obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia. Cieľom konferencie bolo podporiť ambiciózne akcie, inovatívne riešenia a konkrétne stratégie na zmiernenie dopadov zmeny klímy.  Financovanie v oblasti klímy bolo ústredným bodom diskusie na tohtoročnom COP28. COP28 sa začala historickou dohodou o sfunkčnení Fondu strát a škôd, ktorý k dnešnému dňu dosiahol celkovú výšku 700 miliónov USD, čo je nevyhnutný nástroj na zabezpečenie klimatickej spravodlivosti. Cieľom fondu bude podporovať najzraniteľnejšie a najchudobnejšie krajiny, aby držali krok so súvisiacimi rastúcimi nákladmi, no prisľúbený fond predstavuje menej ako 0,2 % potrebnej sumy.