Komisia vyzýva členské štáty, aby zlepšili svoje národné energetické a klimatické plány s cieľom zabezpečiť spoločné dosiahnutie cieľov EÚ do roku 2030*

Komisia dnes zverejnila svoje hodnotenie členských štátov EÚ‘ návrhy národných energetických a klimatických plánov (NECP) a vydané odporúčania na pomoc členské štáty pri zvyšovaní svojich ambícií v súlade s cieľmi EÚ na rok 2030Konečné plány musia byť predložené do 30. júna 2024. Návrh aktualizovaných NECP nás približuje k splneniu cieľov EÚ do roku 2030 ak implementácii nedávno schválenej legislatívy. Je však jasné, že je potrebné vyvinúť mimoriadne úsilie, a to aj vzhľadom na výsledok konferencie COP28 a globálnu výzvu na urýchlenie opatrení v tomto desaťročí.

V dnešnom hodnotení Komisia vyzýva členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie o znižovanie emisií skleníkových plynov (GHG) a stanoviť jasnejšie plány, ako sa chcú prispôsobiť zmene klímy. Vyzýva ich tiež, aby sa lepšie pripravili na zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov energie a zlepšili opatrenia v oblasti energetickej účinnosti. Potrebné sú aj ďalšie opatrenia na posilnenie postavenia spotrebiteľov, zlepšenie energetickej bezpečnosti a podporu európskych spoločností pri posilňovaní ich konkurencieschopnosti. Bude potrebné vyvinúť väčšie úsilie na zabezpečenie prístupu k dostupným zdrojom financovania a stimuláciu kľúčových investícií potrebných pre konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.