GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard – Firemný štandard

GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard poskytuje požiadavky a usmernenia pre spoločnosti a iné organizácie, ktoré pripravujú inventúru emisií skleníkových plynov. Bol navrhnutý s ohľadom na tieto ciele:

  • Na pomoc spoločnostiam pripraviť inventár skleníkových plynov, ktorý predstavuje pravdivý a spravodlivý záznam o ich emisiách pomocou štandardizovaných prístupov a princípov
  • Zjednodušiť a znížiť náklady na zostavovanie inventarizácie skleníkových plynov
  • Poskytovať podnikom informácie, ktoré možno použiť na vytvorenie efektívnej stratégie riadenia a znižovania emisií skleníkových plynov
  • Zvýšiť konzistentnosť a transparentnosť v účtovaní a vykazovaní GHG medzi rôznymi spoločnosťami a programami GHG

Modul stavia na skúsenostiach a znalostiach viac ako 350 popredných odborníkov z podnikov, mimovládnych organizácií, vlád a účtovných asociácií. Testovalo ho viac ako 30 spoločností v deviatich krajinách.