Prudký nárast extrémnych lesných požiarov poháňa globálne emisie

Globálne lesné požiare vyprodukovali v rokoch 2001 až 2022 33,9 miliardy ton oxidu uhličitého (CO 2 ), podľa správy Čínskej akadémie vied (CAS). Vďaka tomu sú emisie CO 2 generované lesnými požiarmi každý rok vyššie ako emisie zo spaľovania fosílnych palív v Japonsku, ktoré je šiestym najväčším producentom CO 2 na svete . Príčinou prudkého nárastu emisií bola rastúca frekvencia „extrémnych lesných požiarov“. Xu Wenru, spoluautor a krajinný ekológ z Inštitútu aplikovanej ekológie CAS so sídlom v Shenyang, Čína, hovorí, že výraz „extrémne lesné požiare“ sa vo všeobecnosti vzťahuje na požiare, ktoré v porovnaní s priemerným lesným požiarom prepália väčšiu plochu, vydržia dlhšie a zanechajú väčší účinok. Xu a jej kolegovia zistili, že rast emisií bol väčšinou poháňaný nárastom v pekelných oblastiach na okraji dažďových pralesov medzi 5 a 20 ° S a v boreálnych lesoch nad 45 ° severnej šírky. (Xiaoying You)