Európsky samit Climate Chance 2024

V rámci belgického predsedníctva Európskej rady ministrov pre životné prostredie a klímu Valónsko a združenie Climate Chance organizujú 8. a 9. februára 2024 v Liège stretnutie zainteresovaných strán v oblasti klímy. Toto podujatie bude mať hlavnú tému „Prispôsobenie sa zmene klímy, prírodné riešenia a odolnosť“ a ponúkne niekoľko aktivít na zdôraznenie a diskusiu o konkrétnych riešeniach na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody. Summit Climate Chance Europe 2024. Cieľom tohto stretnutia bude dospieť k ambicióznej „Liège deklarácii“ pre životné prostredie a klímu. Valónsko tak prispeje k tomu, že uľahčí inkluzívnu a participatívnu prácu s ohľadom na obnovenú Európsku zelenú dohodu po roku 2024. Zelenú dohodu, ktorá posilní najmä európsku a cezhraničnú koordináciu medzi všetkými aktérmi v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy a iné environmentálne riziká. Pri tejto príležitosti sú zainteresované strany v oblasti klímy vrátane miestnych orgánov a území vyzvané, aby predložili svoje iniciatívy a projekty prostredníctvom formulára. Vybrané akcie môžu ich priaznivci prezentovať v Pitch Corner, čo je priestor v centre diania. Okrem toho budú zverejnené aj v akčnom mapovaní, ktoré uvádza osvedčené postupy a klimatické iniciatívy na celom svete.