Pápežova výzva na klimatické opatrenia

Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy nadobudol platnosť v roku 1995 s konečným cieľom stabilizovať emisie skleníkových plynov a uvaliť bremeno na rozvinuté krajiny, aby šli do vedenia. Tohtoročná konferencia o zmene klímy sa konala v Spojených arabských emirátoch a skončila sa 12. decembra. Hoci plánovaná účasť pápeža Františka na COP28 musela byť zo zdravotných dôvodov zrušená, jeho odkaz svetovým lídrom bol silný a dôležitý. Vo svojom posolstve, ktoré kardinál Parolin prečítal 3. decembra, hovoril o „povinnosti chrániť náš spoločný domov“, o „nenásytnej ilúzii, ktorá devastuje našu planétu“. Podľa pápeža Františka nás naša necitlivosť a sebazaujatosť vedie k „ničeniu samotných zdrojov života“. Zdôrazňuje, že klimatické zmeny sú aj náboženským problémom, keďže koreň problému spočíva v predpoklade sebestačnosti človeka, ktorý svet a životné prostredie nepovažuje za dar, ktorý nám dal Stvoriteľ. (timesofmalta.com)