Odborné stretnutie o detekcii a mapovaní výskytu podkôrneho hmyzu na základe diaľkového snímania

V Európe si nedávne prepuknutie podkôrneho hmyzu získalo veľkú pozornosť, pretože postihlo veľké pásy smrekových lesov, najmä v strednej a východnej Európe. Diaľkové snímanie je nápomocné pri odhaľovaní a porozumení globálnych zmien a pri jeho používaní na monitorovanie výskytu podkôrneho hmyzu sa dosiahol veľký pokrok. Dňa 22. novembra 2022 sa na online stretnutí expertov SVC zhodnotil najnovší stav techniky a výzvy pri používaní diaľkového snímania na zisťovanie a mapovanie ohnísk podkôrneho hmyzu v Európe. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 40 vedcov a zástupcov troch generálnych riaditeľstiev Európskej komisie.