15 najpálčivejších problémov ochrany prírody, vrátane úbytku bezstavovcov a meniacich sa morských ekosystémov

Od roku 2009 Cambridge Conservation Initiative koordinuje každoročné skenovanie horizontu, dobre zavedenú metódu na predpovedanie toho, ktoré hrozby, zmeny a technológie budú mať najväčší vplyv na biologickú ochranu v nasledujúcom roku. Tento rok sa na 15 skenovaní horizontu zúčastnilo 31 vedcov, odborníkov z praxe a tvorcov politík, ktorí vypracovali zoznam 96 problémov, ktorý nakoniec zúžili na pätnásť najnovšie a najpôsobivejšie. Ich zistenia, publikované v časopise Trends in Evolution & Ekológia 18. decembra zahŕňa témy týkajúce sa udržateľnej energie, klesajúcej populácie bezstavovcov a meniacich sa morských ekosystémov. (Cell Press).

 

.