Carbon Finance je veľká príležitosť pre EM

Uhlíkové financovanie môže stimulovať opatrenia v oblasti klímy a byť užitočné najmä pre rozvíjajúce sa trhy, ktoré nemajú prostriedky na realizáciu projektov obnovy alebo ochrany prírody, hovorí výkonný riaditeľ GenZero.

(Indira Vergisová)

 

 

 

.