Čo každý vodca potrebuje vedieť o uhlíkových kompenzáciách

Vzhľadom na absenciu vládnych nariadení vyžadujúcich dramatické zníženie emisií skleníkových plynov (GHG), ktoré spôsobujú zmenu klímy, čoraz väčší počet spoločností prijíma ciele „čistej nuly“. Viac ako jedna tretina z 2 000 najväčších svetových verejne vlastnených spoločností vyhlásila čisté nulové ciele podľa Net Zero Tracker, databázy zostavenej v spolupráci akademikov a neziskové organizácie. Tieto ciele zvyčajne zahŕňajú verejné záväzky na zníženie emisií skleníkových plynov prostredníctvom opatrení, ako je úprava procesu, zmena zloženia produktov, prechod na palivá, prechod na obnoviteľnú energiu, investície do projektov odstraňovania uhlíka – a prísľub na nulové zníženie zostávajúcich emisií zakúpením kompenzácií uhlíka, známe ako uhlíkové kredity. Uhlíkové kredity sú finančné nástroje, pri ktorých kupujúci platí inej spoločnosti, aby podnikla určité kroky na zníženie emisií skleníkových plynov, a kupujúci získa kredit za zníženie. (Varsha Ramesh Walsh, Michael W.) Toffel