Klimatické zmeny môžu spôsobiť prudký nárast infekčných chorôb: tri dôvody

Klimatické zmeny sú najbezprostrednejšou existenčnou hrozbou našej planéty a v dohľadnej budúcnosti sa pravdepodobne len zhoršia. Medzi jeho početnými nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie existujú silné dôkazy spájajúce zmenu klímy s prepuknutím  infekčných chorôb . Nedávna analýza odhalila, že z 375 infekčných chorôb postihujúcich ľudské bytosti, 218 (58 %) môže byť zhoršených klimatickými rizikami. Už to nie je otázka „ak“, ale „kedy“ bude epidémia vyvolaná alebo zosilnená klimatickými udalosťami. Je nevyhnutné, aby sa urýchlene prijali rozhodné opatrenia na zmiernenie hroziacej krízy verejného zdravia, ktorú zhoršila zmena klímy. Sme súčasťou konzorcia Climate Amplified Diseases and Epidemics , ktoré vzniklo začiatkom roku 2023. Konzorcium tvoria poprední molekulárni biológovia, epidemiológovia, ekológovia a evoluční biológovia. (THE CONVERSATION AFRICA)